Zľavy na cestovnom


Bezplatne na diaľkových autobusových linkách spoločnosti Emil Paulus prepravujeme:

a) deti do dovŕšenia šiesteho roku veku - (jeden dospelý ma nárok na prepravu jedného dieťaťa bez nároku na sedadlo. U dieťaťa nad 4roky je potrebný preukaz s fotografiou na určenie veku dieťaťa.)
b) poslanci NR SR
c) sudcovia ÚS SR

Zľavu na diaľkových autobusových linkách spoločnosti Emil Paulus poskytujeme:

a) deti po dovŕšení šiesteho roku veku do dovŕšenia 15. roku veku na jednotlivú cestu. U dieťaťa nad 10 rokov je potrebný preukaz s fotografiou na určenie veku dieťaťa.
b) žiaci a študenti študujúci formou denného štúdia do dovŕšenia 26 roku veku na jednotlivú cestu nad 100km autobusovej linky, ale len do alebo zo školy. Nárok na zľavu majú do ukončenia druhého stupňa na vysokej škole. Zľavu poskytujeme len na základe preukazov ISIC Čadca , ISIC Žilina , ISIC Rajec až po ISIC Nitra, alebo na preukážky autobusových a vlakových dopravcov s riadne vyznačenou trasou (napr. Čadca – Žilina – Nitra, alebo s prestupom napr. Bratislava – Nitra – Žilina – Košice.)

Zo a do zastávky Nitra zľava pre študentov bez obmedzenia kilometrov.

Iné preukážky sú u nás neplatné !!!

napr. ISIC Bratislava , ISIC Trnava , kmeňové karty , preukažky SAD žiak/študent bez vyznačenej trasy a pod.

Taktiež u nás neplatia preukážky dopravcov kde nie je vyznačená naša trať:

napr. Bratislava – Trnava – Trenčín
Čadca – Stará Bystrica – Vychylovka.

POZOR!!! Zľavy žiak – študent u nás platia len do začiatku letných prázdnin akademického roka vyznačeného na preukaze !!! Platnosť preukazu pre nami poskytovanú zľavu nesmie presiahnuť 5 po sebe nasledujúcich akademických rokov.

Neuznávame zľavy žiak/študent externého štúdia, ZŤP, ZŤP-S a zľavy pre dôchodcov.

 
fb  Obsah
 
copyright © 2013 .::. design by Kaso.tv