Tarifa


HLAVA I.

TARIFA PRE DIAĽKOVÉ LINKY VNÚTROŠTÁTNE
POSKYTOVANIE ZĽAVY Z CENNÍKA CESTOVNÉHO A BEZPLATNÁ PREPRAVA NA DIAĽKOVÝCH LINKÁCH DOPRAVCU EMIL PAULUS

Článok 1

1. Na diaľkových autobusových linkách platí cenník a zľavy cestovného vyhlásený dopravcom.

Článok 2

Okruh cestujúcich, ktorí majú nárok na zľavu alebo bezplatnú prepravu

1. Na diaľkových autobusových linkách s uplatnením 30 až 50 % zľavy z obyčajného dohodnutého cestovného sa prepravujú:
a) deti po dovŕšení šiesteho roku veku do dovŕšenia 15. roku veku na jednotlivú cestu, b) žiaci a študenti študujúci formou denného štúdia do dovŕšenia 26 roku veku na jednotlivú cestu nad 100km autobusovej linky, ale len do alebo zo školy. Nárok na zľavu majú do ukončenia druhého stupňa na vysokej škole.

1 fb  Obsah

2. Bezplatne sa na diaľkových autobusových linkách prepravujú :
a) deti do dovŕšenia šiesteho roku veku
b) poslanci NR SR
c) sudcovia ÚS SR

Článok 3

Preukazovanie nároku na zľavu

1. Nárok na zľavnené cestovné a bezplatnú prepravu sa preukazuje podľa ustanovení platných v prímestskej doprave s riadnym označením cesty nástupu a výstupu. Preukazmi ISIC škôl nachádzajúcich sa na trati linky (ISIC NITRA, ŽILINA, atď.) , alebo preukazmi s fotografiou na určenie vek dieťaťa.

HLAVA II.

DOVOZNÉ

1. Dovozné sa platí za prepravu batožiny, drobných domácich zvierat a autobusových zásielok prepravovaných podľa podmienok určených prepravným poriadkom dopravcu a touto tarifou.
2. Bezplatne sa prepravujú:
a) batožiny prepravované v priestore pre cestujúcich, ktoré majú rozmery menšie ako 30x40x60 cm, alebo batožiny tvaru valca,

 
copyright © 2013 .::. design by Kaso.tv 2      arrow