Študentska zľava je možna len v takto vyfarbenom poli   zastávka len v smere Chynorany - > Čadca
Obyčajné cestovné Čadca


Krásno n/Kysucou 0,7 Krásno n/Kysucou

Kysucký Lieskovec 0,8 0,7 Kysucký Lieskovec
Radoľa 1,3 1 0,6 RadoľaŽilina 1,5 1 0,8 0,6 Žilina


Rajecké Teplice 2,5 2 1,7 1,5 1 Rajecké Teplice

Rajec 2,7 2,3 2 1,7 1,2 0,7 Rajec
Fačkov 3 2,5 2,3 2 1,7 1 0,7 FačkovKľak 3,5 3 2,7 2,5 2,2 1,2 1 0,7 Kľak


Kľačno 3,7 3,3 3 2,7 2,5 2 1,3 1 0,7 Kľačno

Nitrianské Pravno 4 3,5 3,3 3 2,7 2 1,6 1,2 1 0,7 Nitrianské Pravno
Prievidza 4,5 4 3,8 3,5 3 2,5 2 1,7 1,5 0,9 0,7 PrievidzaNováky 5 4,4 4 3,8 3,3 3 2,5 2 1,8 1,6 1,2 0,7 Nováky


Oslany 5,3 4,6 4,3 4 3,8 3,3 2,8 2,5 2,2 2 1,8 1 0,7 Oslany

Partizánske 5,6 5 4,5 4,5 4 3,6 3,3 3 2,8 2,6 2,2 1,5 1,2 0,7 Partizánske
Chynorany 6 6 5 5 4,3 4 4 3,8 3,8 3,3 3 2,5 2 1,2 0,7 ChynoranyTopoľčany 7 6,8 6 6 5 4,5 4,5 4,2 4,2 4 3,2 2,8 2,2 1,7 0,8 0,7 Topoľčany


Nitra 8 7,8 7,5 7 6,5 6 5,5 5,5 5,5 5,2 4,8 3,5 3,5 3 2,5 2,2 1,8


 Zľavnené cestovné Čadca


Krásno n/Kysucou 0,5 Krásno n/Kysucou

Kysucký Lieskovec 0,5 0,5 Kysucký Lieskovec
Radoľa 0,8 0,6 0,5 RadoľaŽilina 0,9 0,6 0,5 0,5 Žilina


Rajecké Teplice 1,6 1,2 1 0,9 0,6 Rajecké Teplice

Rajec 1,7 1,4 1,2 1,1 0,7 0,5 Rajec
Fačkov 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1 0,6 0,5 FačkovKľak 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 0,7 0,6 0,5 Kľak


Kľačno 2,3 2 1,9 1,7 1,6 1,2 0,8 0,6 0,5 Kľačno

Nitrianské Pravno 2,5 2,2 2 1,9 1,7 1,2 1 0,7 0,6 0,5 Nitrianské Pravno
Prievidza 2,8 2,5 2,4 2,2 2 1,6 1,2 1 0,9 0,6 0,5 PrievidzaNováky 3 2,8 2,5 2,4 2 1,9 1,6 1,2 1,1 1 0,7 0,5 Nováky


Oslany 3,3 2,9 2,7 2,5 2,4 2 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 0,6 0,5 Oslany

Partizánske 3,5 3 2,8 2,8 2,5 2,2 2 1,9 1,7 1,6 1,4 0,9 0,7 0,5 Partizánske
Chynorany 3,7 3,7 3 3 2,7 2,5 2,5 2,4 2,4 2 1,9 1,6 1,2 0,7 0,5 ChynoranyTopoľčany 4,3 4,2 3,7 3,7 3 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2 1,7 1,4 1 0,7 0,5 Topoľčany


Nitra 5 4,8 4,7 4,3 4 3,7 3,4 3,4 3,4 3,2 3 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1